Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Obchodzdrave.cz od naší společnosti

 

DIAMANTAN investment s.r.o., se sídlem Na Harfě 935/5c, Praha 9, PSČ 190 00,
IČO: 03494349
DIČ: CZ03494349  
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 232692

Adresa pro doručování: DIAMANTAN investment s.r.o., Na Harfě 935/5c, Praha 9, 190 00 
Telefonní číslo: +420 734 422 098
Kontaktní e-mail: info@obchodzdrave.cz

 

Při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Obchodzdrave.cz se prodávající řídí platnými právními předpisy ČR.

 1. Záruční doba
 • Není-li stanoveno jinak, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Záruční doba může být delší/kratší podle data spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.
 • Údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do / best before". Údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace.
 • V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba.

 

 1. Kdy je možné zboží reklamovat
 • Kupující má právo reklamovat zboží v případě, že jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou nebo v případě, že se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání. Kupující se zavazuje zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. V případě, že zjistí vady a/nebo poškození, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.
 • V případě, že dojde k porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky, nedoporučujeme kupujícímu zásilku od přepravce převzít. Odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě pošle kupujícímu neprodleně náhradní zboží.

 

 1.  Jak oznámit reklamaci a její průběh

Doporučený postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
 • vyplňte reklamační protokol;
 • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
 • reklamované zboží nám doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.