Reklamační protokol

 

obchodzdravě.cz

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Email:

Telefon:

Reklamované zboží:

 

 

 

Popis závady:

 

 

 

 

Datum:

 

 

Vyjádření:

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

------------------------------------

Podpis za obchodzdrave.cz