Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ………. jsem prostřednictvím vašeho eshopu obchodzdrave.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží

druh zboží, značky, kód (identifikace zboží)

 

Číslo objednávky:

Toto (zboží) jsem převzala dne:

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Kupní cena bude vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:       /

 

 

S pozdravem

Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

V                                  Dne

 

 

Zboží které vracíte odešlete na adresu:

DIAMANTAN investment s.r.o., Na Harfě 935/5c, Praha 9, 190 00